قبلی

در این کارگاه:

. زبان انگلیسی را به صورت پروژه‌ای و در قالب بازی اجرا می‌کنیم

. با تمرین‌های عملی، آموزه‌ها را با لذت بیشتری در ذهن‌مان تثبیت می‌کنیم