قبلی
یوگا
یوگا ورزش جسم و جان است. حتما این مثل قدیمی‌را شنیده ای که عقل سالم در بدن سالم است. کودکان در صورتی می‌توانند رشد کامل و شادابی داشته باشند که بتوانند انرژی خود را به بهترین نحو تخلیه کنند، ورزش یوگا یکی از بهترین روش‌های ایجاد تعادل و هماهنگی بین بدن و ذهن است. تمرینات و تکنیک‌های یوگا از طریق بازی‌های گروهی و انفرادی در کلاس اجرا می‌شوند. مانند: سفر به جنگل، سفر به باغ گل، تن پوش لباس جادویی سلامتی، بازی سکوت، بازی اعتماد، بازی آیینه و … . دانش آموزان با انجام تمرینات برشمرده شده ضمن تخلیه صحیح انرژی خود، تمرین تمرکز را نیز انجام می‌دهند. این تمرینات در نهایت منجر به آرامش کلی دانش آموز و مخصوصا آرامش دانش آموز در فضای آموزشی شده و یادگیری را تسهیل می‌نماید.

فعالیت‌های مرتبط