قبلی

در این کارگاه:

. با توجه به استاندارد‌های روز دنیا با زیر بنای سواد مالی آشنا می‌شویم

. با فعالیت و بازی، اصول سواد مالی مثل بخشش، پس‌انداز، خرج کردن، سرمایه‌گذاری و سواد اقتصادی را یاد می‌گیریم