قبلی
آشنایی-با-بهشت-برین-۱
از نگاه ما، آموزش هنر مسیر پر چالش و شگفت انگیزی است که آغاز راهش از خودِ کودکان شروع می‌شود. این مسیر با اولین خط خطی‌های به ظاهر بی معنای ان‌ها اغاز و تا رسیدن به فرم‌های معنا دارتر در جریان است.
ما به عنوان مربی/تسهیلگر در جایی از این مسیرِ هیجان انگیز به کودکان می‌پیوندیم، تا با ارزش نهادن به هویت شخصی و ویژگی‌های منحصر به فردشان،آن‌ها را برای یافتن نگاه وسیع تر و متفاوت به جهان یاری دهیم.
ما تلاش می‌کنیم تا بدور از کلیشه‌های زیبایی شناسی دنیای بزرگسال و چارچوب‌های بیرونی،‌هادی مسیر تجربه ورزی و جستجوگری‌هایشان باشیم.
بدین طریق فرصتی را فراهم می‌کنیم تا کودکان احساسات، افکار، رویا‌ها و خیال بپردازی‌هایشان را آزادانه در بستر هنر ابراز نمایند.
و این فرایندی است که لذت هنرسازی برای کودکان را دو چندان میکند.
در این راستا دانش آموزان تکنیک‌های آبرنگ، گواش، اکولین، کلاژ، چاپ دستی، حجم سازی ،پاپیه ماشه، گل سفال و ... را تجربه می‌کنند‌.

فعالیت‌های مرتبط