نوشین ناصر

نوشین ناصر گیوچی

موسس و مدیر

 درباره من

تحصیلات: كارشناس هنر از دانشگاه الزهرا

كارشناس زبان انگليسی از دانشگاه آزاد

سابقه کاری: ۱۵ سال

توانایی های من

دوره مديريت پيش دبستان از دانشگاه علوم بهزيستی

موسس و مدير مهد كودك بهشت برين

موسس و مدير دبستان بهشت برين

پندی نیکو

كشورهاى متمدن، كشورهایی نيستند كه كارخانه هاى مهم داشتند، آنهایی هستند كه آموزش دبستان شان در مرتبه ى بالایی است. معلم دبستان تأثير عميقى در زندگى آن دانش آموز خواهد داشت.

دکتر غلام حسین مصاحب (مؤلف دایرالمعارف مصاحب و پدر ریاضیات مدرن ایران)