قبلی
نوشین ناصر

نوشین ناصر گیوچی

موسس و مدیر

 درباره من

تحصیلات: کارشناس هنر از دانشگاه الزهرا

کارشناس زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد

سابقه کاری: ۱۵ سال

توانایی‌های من

دوره مدیریت پیش دبستان از دانشگاه علوم بهزیستی

موسس و مدیر مهد کودک بهشت برین

موسس و مدیر دبستان بهشت برین

پندی نیکو

کشورهاى متمدن، کشورهایی نیستند که کارخانه‌هاى مهم داشتند، آنهایی هستند که آموزش دبستان شان در مرتبه ى بالایی است. معلم دبستان تأثیر عمیقى در زندگى آن دانش آموز خواهد داشت.

دکتر غلام حسین مصاحب (مؤلف دایرالمعارف مصاحب و پدر ریاضیات مدرن ایران)