قبلی
Untitled-3.png-1

مهشاد طاهری

آموزگار اجتماعی پایه‌های چهارم تا ششم

 درباره من

تحصیلات:

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

توانایی‌های من

 

پندی نیکو