مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی ، توانایی‌های روانی،اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می‌سازند تا به طور موثرتری با مسائل و چالشهای زندگی روزمره روبرو شود. ایجاد رابطه بین‌فردی صحیح و مؤثر، انجام درست مسئولیت‌های اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در موارد حساس از جمله مواردی است که در مهارت‌های زندگی قرار می‌گیرد.
مهارت‌های زندگی، مجموعه ای از توانایی‌ها هستند که زمینه سازگاری و رفتار مفید را برای فرد فراهم می‌کنند. این توانایی‌ها فرد را قادر می‌سازد تا مسئولیت و نقش‌های اجتماعی اش را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست‌ها، انتظارات و مشکلات رو به رو شود. سنین 6 تا 16 سال، یک طیف سنی مهم برای یادگیری مهارت‌های زندگی است.
مهارتهای زندگی شامل ده مهارت اصلی و اساسی هستند
این مهارتها عبارتند از:
1- مهارت خودآگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت روابط بین فردی
4- مهارت ارتباط موثر
5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مدیریت هیجان
7- مهارت حل مسئله
8- مهارت تصمیم گیری
9- مهارت تفکر خلاق
10- مهارت تفکر خلاقانه
فواید و کاربرد‌های مهارت‌های زندگی
نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران و جامعه
رقراری رابطه لذت بخش با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی
دفع فشارهای روانی از طرف محیط
سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی
تقویت اعتماد به نفس
تقویت مهارت‌های ارتباطی
تامین سلامت جسمی‌و بهداشت روانی
تامین آرامش و لذت زندگی
خود شکوفایی، بالندگی، خوشبختی و شادابی

فعالیت‌های مرتبط