مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی ، توانایی های روانی،اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مسائل و چالشهای زندگی روزمره روبرو شود. ایجاد رابطه بین‌فردی صحیح و مؤثر، انجام درست مسئولیت‌های اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در موارد حساس از جمله مواردی است که در مهارت‌های زندگی قرار می‌گیرد.
مهارت های زندگی، مجموعه ای از توانایی ها هستند که زمینه سازگاری و رفتار مفید را برای فرد فراهم می کنند. این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا مسئولیت و نقش های اجتماعی اش را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست ها، انتظارات و مشکلات رو به رو شود. سنین 6 تا 16 سال، یک طیف سنی مهم برای یادگیری مهارت‌های زندگی است.
مهارتهای زندگی شامل ده مهارت اصلی و اساسی هستند
این مهارتها عبارتند از:
1- مهارت خودآگاهی
2- مهارت همدلی
3- مهارت روابط بین فردی
4- مهارت ارتباط موثر
5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مدیریت هیجان
7- مهارت حل مسئله
8- مهارت تصمیم گیری
9- مهارت تفکر خلاق
10- مهارت تفکر خلاقانه
فواید و کاربرد های مهارت های زندگی
نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران و جامعه
رقراری رابطه لذت بخش با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی
دفع فشارهای روانی از طرف محیط
سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی
تقویت اعتماد به نفس
تقویت مهارت های ارتباطی
تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی
تامین آرامش و لذت زندگی
خود شکوفایی، بالندگی، خوشبختی و شادابی

فعالیت های مرتبط

زبان فرانسه

خوشنویسی

کتابخوانی

زبان انگلیسی