قبلی
مریم جبلی

مریم جبلی

همکار اجرایی و اداری

 درباره من

تحصیلات: کاردانی مدیریت خانواده

سابقه کاری: ۱۱ سال

مدت همکاری با بهشت برین: ۷ سال

توانایی‌های من

تسلط به کامپیوتر و ارتباط با کودکان و سامانه‌های اداره آموزش پرورش

پندی نیکو

 به شاگردی هرآنکس شادگردد       شود روزی که او استاد گردد