محبوبه قاسمی نژاد

محبوبه قاسمی‌نژاد

همکار اجرایی و مالی

 درباره من

تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

سابقه کاری: یازده سال

سابقه ۲ سال کار مالی و اجرایی در دبستان بهشت برین

سابقه ۲ سال کار مالی در شرکت طرح و ایده پردازان اشل

سابقه ۳ سال کار مالی در شرکت چاپ برگ

مدت همکاری با بهشت برین: ۲ سال

توانایی‌های من

دارای مدرک ICDL 1 و 2 ICDL

دارای مدرک کارشناسی روان شناسی عمومی

دارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

پندی نیکو

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد، سعی و عمل دیگر معنایی نداشت.