قصه، حرکت، موسیقی
اهداف کلاس:
ما برآنیم تا در این کلاس، کودکان مان را با ریشه‌های فرهنگی غنی سرزمین شان آشنا کنیم.
تجربه نشان داده است که قصه، نمایش و موسیقی از مناسب ترین و مطلوب ترین روش‌های انتقال مطلب آموزشی به کودک است. بنابراین برای نیل به هدف اصلی کلاس (یعنی انتقال فرهنگی)، از سه روش شنیداری (موسیقی، قصه)، دیداری (نمای) و حرکتی (اجرای حرکات موزون محلی، نمایش) بهره برده ایم؛ به این ترتیب و با استفاده از این سه روش، دانش آموز دبستان بهشت برین امکان آن را خواهد داشت تا با ادبیات کهن ایران، موسیقی مردمی‌این سرزمین و فرهنگ اقوام آن آشنا گردد. از آنجایی که این آشنایی از جنس زبان و ذهن خود کودک است (یعنی قصه، نمایش و موسیقی)، امید آن را داریم که تاثیر آن بر حال و آینده کودک قابل توجه باشد.
شیوه ی برگزاری کلاس: هر نشست کلاس به طور عمده از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش نخست و با استفاده از شیوه شنیداری، کودک قطعه ای از موسیقی نواحی را می‌شنود (برای نمونه موسیقی محلی شمال خراسان)، سپس برخی از حرکات محلی آن منطقه به او آموزش داده می‌شود (برای نمونه حرکات محلی بجنورد)، در انتهای نشست، یکی از داستان‌های ادبیات کهن برای آن‌ها روایت می‌شود و همزمان، کودکان به اجرای نمایش آن می‌پردازند (برای نمونه داستان گردآفرید در شاهنامه فردوسی). در پایان سال، از ترکیب سه بخش تمام جلسات، کودکان هر پایه قادر خواهند بود به اجرای نمایش مناسب با سن خود بپردازند.
دستاورد قصه، حرکت، موسیقی: کسب رتبه اول مسابقات نمایش منطقه ۱ تهران.

فعالیت‌های مرتبط