قصه، حرکت، موسیقی

اهداف کلاس:
ما برآنیم در این کلاس، کودکان مان را با ریشه های فرهنگی غنی سرزمین شان آشنا کنیم.
تجربه نشان داده است که قصه، نمایش و موسیقی از مناسب ترین و مطلوب ترین روشهای انتقال مطلب آموزشی به کودک است. بنابراین برای نیل به هدف اصلی کلاس( یعنی انتقال فرهنگی)، از سه روش شنیداری( موسیقی، قصه)، دیداری(نمای) و حرکتی(اجرای حرکات موزون محلی، نمایش)بهره برده ایم؛ به این ترتیب و با استفاده از این سه روش، دانش آموز دبستان بهشت برین امکان آن را خواهد داشت تا با ادبیات کهن ایران، موسیقی مردمی این سرزمین و فرهنگ اقوام آن آشنا گردد. از آ«جایی که این آشنایی از جنس زبان و ذهن خود کودک است( یعنی قصه، نمایش و موسیقی)، امید آن را داریم که تاثیر آن برحال و آینده ی کودک قابل توجه باشد.

شیوه ی برگزاری کلاس: هر نشست کلاس به طور عمده از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش نخست و با استفاده از شیوه شنیداری، کودک قطعه ای از موسیقی نواحی را می شنود( برای نمونه موسیقی محلی شمال خراسان. سپس برخی از حرکات محلی آن منطقه به او آموزش داده می شود( برای نمونه حرکات محلی بجنورد). در انتهای نشست، یکی از داستان های ادبیات کهن برای آنها روایت می شود و همزمان، کودکان به اجرای نمایش آن می پردازند( برای نمونه داستان گردآفرید در شاهنامه فردوسی). در پایان سال، از ترکیب سه بخش تمام جلسات، کودکان هر پایه قادر خواهند بود به اجاری نمایش مناسب با سن خود بپردازند.

دستاورد قصه، حرکت، موسیقی:
کسب رتبه اول مسابقات نمایش منطقه ۱ تهران.

تماس با ما

تلفن: 2228292522284914


آدرس :خیابان فرمانیه، بعد از دیباجی شمالی،خیابان مریم ، کوچه ارغوان غربی – پلاک 52

ارتباط با ماموسسه آموزشی بهشت برین

بهشت برین، خانه ای دوم برای فرزندان است، با پنجره هایی باز گشوده به دنیایی بزرگتر و بهتر. اینجا فضایی است برای ظهور و شکوفایی استعداد های بیکران انسانی . بهشت برین، تدارک یک زندگی اجتماعی کوچک اما شاد، سالم، دانش بنیان و فکورانه است؛ برای آمادگی بچه ها به حضور شایسته در جامعه و جهان امروز و فردا.