قبلی

در این کارگاه:
. با عروسک‌های اقوام ایرانی و عروسک‌های ملل مختلف آشنا می‌شویم
. به دنیای افسانه‌ی عروسک‌ها سفر می‌کنیم، آن‌ها را طراحی کرده و می‌سازیم