قبلی
شیرین شفیعی

دکتر شیرین شفیعی

مدیر داخلی

 درباره من

تحصیلات:  دکترای مدیریت آموزشی

سابقه کاری: ۱۰ سال سابقه کاری در مدارس ابتدایی و دانشگاه

مدت همکاری با بهشت برین: ۳ سال

 

توانایی‌های من

ارائه ۴ مقاله علمی‌– پژوهشی درخصوص آموزش

گذارندن دوره‌های آموزشی در حوزه شیوه‌های نوین تدریس

پندی نیکو

از آن جا که این، ذهن دانش آموزان است که اهمیت دارد، پس تمام آن چه مدرسه می‌تواند یا می‌بایستی برای آن‌ها انجام دهد، پرورش قدرت تفکر است.