قبلی
حسنی.png-1

سارا حسنی

آموزگار پایه سوم

 درباره من

تحصیلات:

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

 

تدریس مشاعره به کودکان ۷ تا ۱۲ سال

دبیر ادبیات فارسی، دبیرستان دارالعلم

توانایی‌های من

 

پندی نیکو

هرآنچه نه تو راست، به جهد تو به تو نرسد و هر آنچه تو راست، به منع تو ز تو برنگردد.