قبلی
زبان فرانسه
بعد از رسیدن سطح زبان انگلیسی دانش آموزان به حد مطلوب در پایه چهارم، آموزش زبان فرانسه آغاز می‌شود. رویکرد آموزشی زبان فرانسه براساس مهارت‌ شنیدن و درک مطلب، صحبت کردن، نوشتن و روخوانی می‌باشد که به کمک کتاب Alex et Zoé انجام می‌شود.

فعالیت‌های مرتبط