زبان
در عصر حاضر حضور یک زبان خارجی در سبد سواد هر فرد یک ضرورت است. براین اساس آموزش زبان انگلیسی به صورت روزانه و بین ٤ تا ٥ جلسه در هفته در برنامه درسی مدرسه در نظر گرفته شده است.
آموزش زبان انگلیسی در دبستان بهشت برین بر اساس سیستم موسسه OXFORD و کتاب Family & Friends می‌باشد که پوشش دهنده مهارت زبان، speaking، writing، reading، listening و communication است. بر این اساس مكالمه و خواندن و نوشتن انگلیسی همزمان با سایر مهارت ها را از پيش دبستانی شروع می‌کنیم.

فعالیت های مرتبط

مهارت های ارتباطی در زندگی

کتابخوانی

زبان فرانسه

قصه، حرکت، موسیقی

فناوری اطلاعات