ما در این کارگاه:

یاد می‌گیریم چگونه با *مراقبت از زمین*، دوستی‌مان را با آن تحکیم ببخشیم.

با *حیوانات* و زندگی آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

یاد می‌گیریم با بالا بردن *حس ارزشمندی* مان به مراقبت از خود بیشتر اهمیت دهیم تا *حالِ خوب* را بیشتر و بیشتر تجربه کنیم.