قبلی

در این کارگاه:
. با صنعت مد آشنا می‌شویم
. تصویرسازی و طراحی مانکن در مد و فشن را یاد می‌گیریم
. طراحی مد پایدار را می‌شناسیم
. با توجه به منابع زیست محیطی به بازطراحی لباس‌ها می‌پردازیم