قبلی

در این کارگاه:

. خیال می‌بافیم و قوه‌ی تخیل‌مان را رشد می‌دهیم

. با کتاب‌های خوب آشنا می‌شویم

. لذت آفرینش را تجربه می‌کنیم