قبلی
male avatar

داوود رضایی

مشاور ریاضی

 درباره من

تحصیلات: لیسانس
سابقه کاری: ۳۵ سال
مدت همکاری با بهشت برین: از مرداد ماه ۹۷

توانایی‌های من

ساخت ابزار جهت تدریس بهتر ریاضی

تدریس ریاضی ۶ پایه با کمک بازی ریاضی

طرحی آزمون‌های مداد کاغذی

مدرس ریاضی ۶ پایه

پندی نیکو

تدریس را عاشقانه انجام دهید کسی که عاشق باشد خستگی و دلسردی ندارد. هم به خودش هم به دیگران شادی می‌بخشد و خودش و دیگران از کار لذت می‌برند.