خوشنویسی

مقدمه
خط اولین مواجهه کودک با دنیای یادگیری های نظام مند است. درست نوشتن و زیبا نوشتن از امور هر برنامه تکمیلی خوشنویسي است که پایه و اساس آن ها را باید در دوره دبستان گذاشت.
ما در دبستان بهشت برین برآنیم که دانش آموزان را درطی یک فرایند شش ساله به داشتن خطی زیبا از طریق آشنایی با خط نستعلیق مجهز کنیم. پس به تناسب سن کودکانمان و با توجه به حیطه شناختی و مهارتی دانش آموزان سه دفتر خوشنویسی طراحی کرده ایم .
دفتر اول که آموزش آن از کلاس دوم آغاز می گردد خود شامل دو دفتر است که در دفتر اول دانش آموزان با خط زمینه، حروف کشیده، دوایر، دوایر معکوس و جایگاه هر یک از آن ها بر روی خط زمینه آشنا خواهند شد. دفتر دوم شامل آشنایی با اتصالات درکلمه و تناسب آنها با خط زمینه و تمرین کلمات دو حرفی است.
دفتر دوم که آموزش آن در کلاس سوم شروع می شود در صفحات نخست یادآوری قواعد دفتر اول و سپس با یادگیری و تشخیص انواع اتصالات و توانایی قراردادن درست کلمات روی خط زمینه با  استفاده از قواعد اتصالات پایان می پذیرد. با اتمام این دفتر مهارت نوشتاری درست به شیوه ی نستعلیق شکل خواهد گرفت.
دفتر سوم که در کلاس چهارم آموزش داده می شود علاوه بریاد آوری اصول دو دفتر گذشته به آموزش نوشتن شعر و نثر با توجه به صفحه (صفحه آرایی) پرداخته شده است .
یاد آوری می کنیم که خوشنویسی در سال های اول ابتدایی به کمک مداد آغاز می گردد وسپس در دوره های تکمیلی دانش آموزان قادر خواهند بود که با خود کار و با خط زیبا بنویسند. درهر جلسه آموزگار به صورت انفرادی به کار دانش آموزان نظارت داشته و اشکالات آن ها را برطرف خواهد نمود.

اهداف بلند مدت ۷ ساله

اهداف شناختی
 • آشنایی دانش آموزان با هنر خوشنویسی (انواع  خطوط)
 •  بالا بردن آگاهی دانش آموزان نسبت به این هنر وکاربردهای آن
 • آشنایی دانش آموزان  با بیوگرافی کوتاه از تاریچه خوشنویسی به خصوص خط نستعلیق
 • آشنایی با اصول وقواعد خط نستعلیق
 • آشنایی با خطاطان معروف کشور و سبک خوشنویسی آن ها
اهداف مهارتی
 • افزایش دقت وتمرکز دانش آموزان در حین انجام کار
 • افزایش مهارت دیداری
 • تنظیم وهماهنگی بین چشم ودست
 • افزایش توانایی انگشتان دست در انجام حرکات ظریف
 • اجرای قواعد خط نستعلیق
 • نوشتن درست حروف
 • نوشتن ترکیب درست حروف در اتصالات کلمه
 • قرار دادن درست حروف وکلمه ها بر روی خط زمینه
 • چیدمان درست کلمات در جمله بر روی صفحه
 • چیدمان درست یک متن بر روی یک صفحه (صفحه آرایی)
 • بالا بردن سرعت نوشتن همراه با حفظ خط خوب
اهداف نگرش
 • بالا بردن حس زیبایی شناسی
 • بالابردن حس اعتماد به نفس با داشتن خط زیبا
 • علاقه مندی به زیبا نویسی
 • عادت به تمرین و تلاش برای رسیدن به موفقیت
 • تمرین صبر وحوصله
 • ايجاد نگرش مثبت نسبت به يادگيري خط
 • ایجاد احساس غرور ملی با آشنایی نسبت به فرهنگ غنی کشور
 • کمک به ایجاد هویت ملی

اهداف میان مدت سالانه(سال اول)

اهداف شناختی
 • آشنايي دانش آموزان با چگونگي دردست گرفتن مداد
 • آشنايي دانش آموزان با چگونه قراردادن دفتر با توجه به زاويه بدن
 • آشنايي دانش آموزان با چگونگي نوشتن حروف با توجه به خط زمينه
 • آشنايي دانش آموزان با خط نوشتاري(تحريري)
اهداف مهارتی
 • درست گرفتن مداد
 • تنظيم فاصله ميان چشم و دست
 • درست قراردادن دفتر روي ميز با توجه با زاويه درست
 • نوشتن حروف به شيوه نستعليق با توجه به خط زمينه
اهداف نگرشی
 • علاقه مندي به زيبانوشتن
 • لذت بردن از خط زيبا
 • بالابردن صبر و حوصله در هنگام نوشتن

اهداف میان مدت سالانه(سال دوم)

اهداف شناختی
 • تشخيص انواع اتصالات
 • تشخيص و شناسايي جايگاه اتصالات بر روي خط زمينه
 • آشنايي با قواعد تركيبي خط نستعليق
اهداف مهارتی
 • تمرين قواعد نوشتاري در دفتر اول
 • تمرين قواعد نوشتاري(تركيبي نستعليق) در دفتر دوم
 • افزايش مهارت نوشتاري با تمرين و تكرار
 • نوشتن يك متن كوتاه به شيوه نستعليق
اهداف نگرش
 • علاقه مندي به داشتن خط زيبا
 • بالابردن اعتماد به نفس با داشتن خط زيبا
 • بالابردن دقت و حوصله هنگام نوشتن

اهداف میان مدت سالانه(سال سوم)

اهداف شناختی
 • آشنايي و يادآوري قواعد آموزش خط نستعليق از كتاب دوم
 • آشنايي با متون ادبي نوشته شده با خط نستعليق
 • آشنايي با قواعد جديد نوشتار يك متن در دفتر سوم
اهداف مهارتی
 • تمرين قواعد نوشتاري در دفتر اول
 • تمرين قواعد نوشتاري(تركيبي نستعليق) در دفتر دوم
 • افزايش مهارت نوشتاري با تمرين و تكرار
 • نوشتن يك متن كوتاه به شيوه نستعليق
اهداف نگرش
 • علاقه مندي به داشتن خط زيبا
 • بالابردن اعتماد به نفس با داشتن خط زيبا
 • بالابردن دقت و حوصله هنگام نوشتن

اهداف میان مدت سالانه(سال چهارم)

اهداف شناختی
 • آشنايي و يادآوري قواعد آموزش خط نستعليق از كتاب دوم
 • آشنايي با متون ادبي نوشته شده با خط نستعليق
 • آشنايي با قواعد جديد نوشتار يك متن در دفتر سوم
اهداف مهارتی
 • نوشتن صفحات دفتر دوم و تمرين قواعد و كلمات آن
 • نوشتن كلمات و جملات با توجه به اتصالات بر روي خط زمينه
 • نوشتن متن ساده چندخطي با توجه به جايگاه كلمات در صفحه
اهداف نگرش
 • علاقه مندي به زيبانوشتن
 • لذت بردن از داشتن خط زيبا
 • بالابردن اعتماد به نفس با داشتن خط زيبا
 • ايجاد نگرش مثبت نسبت به يادگيري خط

تماس با ما

تلفن: 2228292522284914


آدرس :خیابان فرمانیه، بعد از دیباجی شمالی،خیابان مریم ، کوچه ارغوان غربی – پلاک 52

ارتباط با ماموسسه آموزشی بهشت برین

بهشت برین، خانه ای دوم برای فرزندان است، با پنجره هایی باز گشوده به دنیایی بزرگتر و بهتر. اینجا فضایی است برای ظهور و شکوفایی استعداد های بیکران انسانی . بهشت برین، تدارک یک زندگی اجتماعی کوچک اما شاد، سالم، دانش بنیان و فکورانه است؛ برای آمادگی بچه ها به حضور شایسته در جامعه و جهان امروز و فردا.