پانته آ فرجی

پانته آ فرجی

مادر پروچیستا گیوراد

“در بهشت برین آموزشی اتفاق نمی‌افتد، درس عشقی ست که بی واسطه در گوش جان بچه‌ها زمزمه می‌شود. بهشت برین باغی است با آغوشی باز، که روح دخترانمان را در آغوش پر مهرش می‌فشارد.

بهشت برین گرمی‌خانواده است که بر جانمان می‌نشیند و روانمان را در مقابل ناملایمات زندگی ایمن می‌کند.”