شکوه شفیعی

شکوه شفیعی

مادر ماهور محمدعلی بیگی

“سپاس از تمامی‌پرسنل عزیز بهشت برین که در این شرایط سخت فوق العاده تلاش می‌کنند تا بهترین ساعت‌ها را برای بچه‌ها بسازند.”