قبلی
شکوه شفیعی

شکوه شفیعی

مادر ماهور محمدعلی بیگی

“سپاس از تمامی‌پرسنل عزیز بهشت برین که در این شرایط سخت فوق العاده تلاش می‌کنند تا بهترین ساعت‌ها را برای بچه‌ها بسازند.”