قبلی
یاغلی.png-1

آرزو یاغلی

آموزگار هنر پایه پیش تا ششم

 درباره من

تحصیلات:

سابقه کاری:

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

توانایی‌های من

پندی نیکو