کرملو.png-1

کیمیا کرملو

آموزگار زبان انگلیسی

 درباره من

تحصیلات:

سابقه کاری:

مدت همکاری با بهشت برین:  اولین سال

توانایی‌های من

 

پندی نیکو