ما در این کارگاه:

به *رشد آگاهی* و حساسیت نسبت به ویژگی‌های *زیبایی‌شناسی* اشیاء و پدیده‌ها اهمیت می‌دهیم.

*خلاقیت* مان را پرورش می‌دهیم.

با *تکنیک‌های هنری* آشنا می‌شویم.