مژگان گل محمدی

کادر اجرایی و رسانه

 درباره من

تحصیلات:

سابقه کاری: ١٠سال

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

 

توانایی‌های من

 

پندی نیکو