موسیقی

پیش گفتار

سال های زیادی است که در اقصی نقاط جهان و در فرهنگ های مختلف متخصصان علوم تربیتی و آموزشی به تاثیر و فواید فراگیری موسیقی بر روی ذهن و روان کودکان و نوجوانان پی برده اند و از آن ها بهره مند می شوند. در کشور ما نیز چندین سال است که این مهم نه آنچنان که باید اما تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.

آموزش موسیقی در سنین کودکی فواید بسیاری دارد که ازجمله می توان به:

 1. تقویت هوش موسیقایی
 2. افزایش تمرکز
 3.  افزایش قوای حرکتی ومهارتی
 4.  بهبود روحیه مشارکت گروهی
 5.  افزایش اعتمادبه نفس و قدرت بیان اشاره کرد.

در آموزش های موسیقی در دوره دبستان نیز بیشترین تلاش بر دستیابی به اهداف فوق با نگرش تطبیق به سایر آموزش های دبستانی است. در واقع آموزش موسیقی در دبستان به اهداف آموزشی در حوزه های ادبیات، علوم و حتی ریاضیات نیز کمک می کند.

هشت سال از تلاش ما در مجموعه بهشت برین برای نیل به سوی اهداف برشمرده شده می گذرد و ما توانسته ایم با حمایت مدیران و مربیان به بسیاری از این اهداف درحد مطلوب دست یابیم.

اهداف بلندمدت ۷ ساله

اهداف شناختی

 • آشنایی با اصول کلی موسیقی نظیر نت خوانی و ریتم خوانی
 • فعالیت موثر و هدفمند نیمکره های راست و چپ مغز از طریق حرکت دست و پا
 • آشنایی با موسیقی به عنوان یک ابزارموثر ارتباطی
 • تقویت خلاقیت و استعداد های بیانی و حسی
 • آشنایی کلی با ساز تنبک، بلز و فلوت رکوردر
 • آشنایی با ساز های مختلف موسیقی ایرانی در حوزه های دستگاهی و نواحی
 • آشنایی با ادبیات و سخن سرایان بزرگ ایران و موسیقی های مقامی

اهداف مهارتی

 • تقویت حس شنیداری کودک
 • تشخیص فواصل موسیقی و تقلید آن با حنجره و ساز
 • ضرب و اجرای تیم های ساده با ساز تنبک
 • توان اجرای ملودی های ساده و پیچیده با ریتم های مختلف ترکیبی، ساده و لنگ با الگو های ریتمیک متفاوت
 • تشخیص ظاهر و صدای ساز های مختلف موسیقی ایرانی در حوزه های دستگاهی و نواحی
 • اجرای گروهی چند موسیقی ایرنی در طی هر سال

اهداف نگرش

 • ایجاد انگیزه و علاقه نسبت به فرهنگی های بومی و اصیل ایران
 • ایجاد دیدی مطلوب نسبت به فرهنگ مکتوب و شفاهی ایران در قالب شعر، متن، ترانه و تصنیف.
 • اصلاح ذائقه شنیداری مطلوب و صحیح از طریق شنیدن آثار فاخر و پر محتوای گونه های مختلف موسیقی
 • ارتقا هویت ملی دانش آموزان و تقویت احساس غرور ملی
 • عدم احساس حقارت ملی در مواجهه با دیگر فرهنگ ها

اهداف میان مدت سالانه(پیش دبستان)

اهداف شناختی

 • آشنایی با ابزار آلات موسیقی سنتی ایران
 • شناخت زیر و بم اصوات
 • تفکیک فعالیت دو دست راست و چپ از طریق تمرین های ساده روی ضرب
 • شناخت امکانات اجرای حنجره در اجرای اصولات موسیقیایی
 • شناخت ریتم های مختلف و اجرای آن ها از طریق باز های حرکتی

اهداف مهارتی

 • خواندن و اجرای صحیح فواصل موسیقی در دستگاه های مختلف موسیقی دستگاهی ایران در قالب تصنیف ها و ترانه ها.
 • آشنایی با ساز ضرب یا تنبک و اجرای ریتم های مختلف با حرکات ساده و پیچیده دست راست و چپ.
 • آشنایی ابتدایی با ساز های مختلف موسیقی ایرانی

اهداف نگرش

 • ایجاد علاقه نسبت به موسیقی ایرانی
 • آشنایی با اساطیر و قهرمانان ملی از داستان های شاهنامه و افزایش حس
 • ملی و غرور و اعتماد به نفس نسبت به پشتوانه ی تاریخی
 • لذت بردن دانش آموزان از یادگیری از طریق تلفیق آموزش های کلاس با موسیقی

اهداف میان مدت سالانه(سال اول)

اهداف شناختی

 • آشنایی به اصوات موسیقیایی در قالب هفت نت اصلی
 • اجرای فواصل موسیقی بر روی ساز بلز یا متالفون با تاکید بر اجرای فواصل اصلی بدون استفاده از فواصل نیم پرده ای.
 • خواندن صحیح فواصل و شنیدن و تشخیص آن ها در پرده های مختلف موسیقی ایران.

اهداف مهارتی

 • اجرای ملودی های ساده با ریتم های آسان ، ساده و ترکیبی روی ساز بلز یا متالفون
 • فراگیری اجرای صحیح فواصل مختلف موسیقی ایرانی در تلفیق با اشعار شاعران نامی ایران
 • آشنایی ابتدایی با ساز های مختلف موسیقی ایران

اهداف نگرش

 • لذت بردن از حفظ اشعار فارسی کهن
 • ارتباط عالی با موسیقی ایرانی در قالب حفظ تصانیف وترانه ها
 • افزایش حس مشارکت جمعی از طریق بازی ها و اجراهای گروهی
 • لذت بردن از فضای کلاس موسیقی
 • افزایش نشاط جمعی دانش آموزان

اهداف میان مدت سالانه(سال دوم)

اهداف شناختی

 • آشنایی با اصوات موسیقایی در فواصل یک دانگ موسیقایی
 • آشنایی شنیداری با فاصله” ربع پرده” و تلفیق آن با ساز وبی و ساز های دیگر
 • خواندن صحیح تصانیف و ترانه هایی بر اساس فواصل ربع پرده در قالب های ساده
 • آشنایی بیشتر با ساز های مختلف موسیقی ایران و ساز های موسیقی نواحی.

اهداف مهارتی

 • اجرای اصوات موسیقایی در فواصل یک دانگ موسیقایی
 • اجرای ملودی های بیشتر شنیده شده ی محلی بر روی ساز بلز در قالب
 • الگو های پیچیده تر در قالب ساده،ترکیبی و لنگ.
 • اجرای تصانیف و ترانه هایی با اشعار شعرای مختلف در قالب تصانیف مشهور شنیده شده.
 • تشخیص ساز های مختلف موسیقی ایران و ساز های موسیقی نواحی.

اهداف نگرش

 • بالیدن به اشعار شعرای مطرح ادب پارسی و افزایش حس غرور ملی
 • افزایش علاقه نسبت به موسیقی ایرانی و اجرای آن
 • کشف استعداد های خاص نسبت به مباحث آموزش داده شده و ارایه راهکار برای پرورش استعداد آن ها.
 • لذت بردن دانش آموزان از یادگیری موسیقی
 • ایجاد انگیزه برای فراگیری یک ساز تخصصی در دانش آموزان مستعد

اهداف میان مدت سالانه(سال سوم)

اهداف شناختی
 • آشنایی با فواصل نیم پرده که به صورت عرضی به ملودی ها اضافه می شود (تیغه های Fa وBb)
 • آشنایی با فواصل جدید در گام های یسوز و پرده های بیات اصفهان و اجرای آن ها بر روی بلز به صورت اجرای ملودی های ساده و پیچیده یادگیری تنظیم های ابتدایی بر روی برخی از ملودی ها
 • تلفیق صدای ساز های مختلف با بلزها در اجرا
 • آشنایی با طبقه بندی ساز ها و شناخت دقیق ساز های موسیقی ایرانی
 • آشنایی با خطوط حامل و نت خوانی به صورت ابتدایی بر روی حامل آشنایی برخی از چهره های موسیقی از طریق خواندن و اجرای آثار آن ها
 • آشنایی ابتدایی با ساز فلوت ریکوردر.
 • آشنایی با فواصل جدیدی از موسیقی ایرانی

اهداف مهارتی

 • اجرای فواصل جدید در گام های یسوز و پرده های بیات اصفهان بر روی بلز به صورت اجرای ملودی های ساده و پیچیده
 • افزایش کیفیت حرکت دودست در اجرای قطعات سریع و پیچیده رو بلز
 • طبقه بندی کردن ساز ها و شناخت دقیق ساز های موسیقی ایرانی
 • نت خوانی به صورت ابتدایی بر روی حامل
 • خواندن و اجرای آثار برخی از چهره های موسیقی مطرح ایرانی
 • استفاده از ساز فلوت ریکوردر در سطح ابتدایی
اهداف نگرشی
 • ایجاد دید صحیح نسبت به اجرای شدت و ضعف درهنگام ارایه موسیقی(فوانس)
 • شناخت تاثیر فواصل موسیقی بر احساسات مختلف
 • افزایش احساس علاقه به موسیقی ایرانی(دستگاهی و نواحی)

اهداف میان مدت سالانه(سال چهارم)

اهداف شناختی

 • تقویت فرایند شنیداری در تشخیص فواصل مختلف با محتوای نیم پرده ای و ربع پرده ای و تقلید آن با حنجره و ساز.
 • تقویت فرایند حرکتی دست راست و چپ و اجرای فواصل مختلف با الگوهای ریتمیک متنوع ساده،ترکیبی ولنگ
 • شناسایی و هدایت استعداد های خاص و علاقه دانش آموزان در مسیر صحیح آموزش
 • آشنایی با تئوری موسیقی ، نت خوانی و وزن خوانی
 • آشنایی با سازهای مختلف به صورت دقیق در حوزه ی شکلی و صدایی
 • آشنایی با ادوار ایقاعی بر روی ضرب به صورت مقدماتی
 • شناخت کاربردهای متفاوت موسیقی در بین مباحث مختلف و فضاهای گوناگون.

اهداف مهارتی

 • افزایش مهارت در نواختن ساز فلوت رکوردر
 • اجرای قطعاتی با فواصل مختلف با الگوهای ریتمیک متنوع از قالب های ساده،ترکیبی ولنگ
 • استفاده عملی از دانسته های خود در زمینه های تئوری موسیقی ، نت خوانی و وزن خوانی
 • تحلیل سازهای مختلف به صورت دقیق در حوزه ی شکلی وصدایی
 • آشنایی با ادوار ایقاعی بر روی ضرب به صورت مقدماتی و اجرای تصانیف قدیمی از ردیف آوازی استاد دوای.

اهداف نگرشی

 • ایجاد نگرش علمی و کاربردی به موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی
 • پدیدآوردن ارتباط،علاقه و حس مثبت به فرهنگ مکتوب و شفاهی ایران با زمینه ی موسیقی و ادبیات منظوم.
 • بکاربردن متفاوت موسیقی در بین مباحث مختلف و فضاهای گوناگون.

اهداف میان مدت سالانه(سال پنجم)

اهداف شناختی

 • افزایش بهره ی گوش از نغمات موسیقی و دستگاهی و نواحی ایران
 • تکمیل فرایند حرکتی دست راست و چپ در نواختن بلز ونواختن فلوت ریکوردر به عنوان نمونه ای ساده از سازهای بادی.
 • آشنایی بیشتر با ریتم های مختلف رایج در موسیقی دستگاهی و نواحی ایران.
 • ادامه ی فراگیری تئوری موسیقی ترکیب ریتم و اصوات موسیقیایی.
 • ادامه ی فراگیری ضرب و تصنیف خوانی واجرای ادوار ایقاعی جدید.
 • تکمیل سازشناسی سازهای مختلف به صورت کامل و سمعی و بصری.
 • آشنایی با فرهنگ ادبیات مکتوب در تلفیق با موسیقی در قالب تصنیف های جدیدتر.
 • بررسی مقدماتی انواع موسیقی های رایج در کشور و شناخت آن ها.

اهداف مهارتی

 • اجرای قطعات مختلف و ساختن بعضی ملودی های ساده و اجرای آن با سازهای موجود در کلاس.
 • ترکیب صدایی سازهای موجود در کلاس از جمله بلز و سازهای کوبه ای
 • انجام ترکیب ریتم و اصوات موسیقیایی.
 • اجرای ضرب و تصنیف خوانی
 • اجرای ادوار ایقاعی جدید
 • سازشناسی سازهای مختلف به صورت کامل و سمعی و بصری.
 • آشنایی با تاریخ موسیقی ایران و سیر روند موسیقی در ادوار مختلف تاریخی.

اهداف نگرشی

 • افزایش علاقه به سازها و موسیقی ایرانی با درک تخصصی از آن
 • توان دفاع از هویت ملی خود با ادله فرهنگی مدقن
 • احساس مثبت از اینکه یک شهروند ایرانی هستند

اهداف میان مدت سالانه(سال ششم)

اهداف شناختی

 • شناخت کامل نسبت به انواع موسیقی رایج در کشور و قدرت تحلیل آنها
 • شناخت ساز های مختلف و طبقه بندی سازهای ایرانی و جهانی
 • جمع بندی و شناخت مباحث تئوری موسیقی و نت خوانی و وزن خوانی
 • شناخت واجرای پرکاربردترین ادوار ایقاعی در موسیقی دستگاهی ایران به روی ضرب

اهداف مهارتی

 • اجرای موسیقی با تنظیم قطعات همراه با سازهای متنوع موجود در کلاس اجرای قطعات مشهور و متنوع
 • تنظیم برای سازهای موجود در کلاس
 • ساختن ملودی های قابل اجرا با ساز های موجود در کلاس
 • تنظیم قطعات با همکاری و نظر دانش آموزان و افزایش توان خلاقیت آنها با استفاده از موسیقی.
 • تکمیل و جمع بندی مباحث تئوری موسیقی و سازشناسی در کلاس بصورت عملی
 • تکمیل و جمع بندی مباحث مربوط به ریتم ، ایقاعات و ضرب و اجرای چند تصنیف در سطح عملی

اهداف نگرشی

 • ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به ادبیات مکتوب و شفاهی ایران و بالیدن به آن
 • بهبود نگرش نسبت به گونه های جدی موسیقی رایج و افزایش علاقه نسبت به جریان های جدی و مفاخر موسیقی وهنر.
 • راهنمایی و هدایت دانش آموزان مستعد وعلاقمند به سمت آموزش های صحیح و موثر هنری.
 • افزایش علاقه به پژوهش درحوزه موسیقی از طریق واگذاری پروژه های دانش آموزی
 • افزایش احساس عزت نفس
 • افزایش توان کارمشارکتی و ایجاد دید مثبت نسبت به آن

تماس با ما

تلفن: 2228292522284914


آدرس :خیابان فرمانیه، بعد از دیباجی شمالی،خیابان مریم ، کوچه ارغوان غربی – پلاک 52

ارتباط با ماموسسه آموزشی بهشت برین

بهشت برین، خانه ای دوم برای فرزندان است، با پنجره هایی باز گشوده به دنیایی بزرگتر و بهتر. اینجا فضایی است برای ظهور و شکوفایی استعداد های بیکران انسانی . بهشت برین، تدارک یک زندگی اجتماعی کوچک اما شاد، سالم، دانش بنیان و فکورانه است؛ برای آمادگی بچه ها به حضور شایسته در جامعه و جهان امروز و فردا.