مریم امید قائمی

دکتر مریم امید قائمی

مشاور سلامت روان

 درباره من

تحصیلات: دکترای روانشناسی تربیتی

سابقه کاری: تدریس در دانشگاه شهید بهشتی

تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ

تدریس در پژهشگاه علوم انسانی وزارت علوم

روان درمانی بزرگسال و والد در کلینیک هیلان و کلینیک آگاه

توانایی‌های من

گذارندن دوره‌های روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی،

رواندرمانی بر اساس رویکرد منتالیزیشن ،

سوبرویژن بر اساس رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن

سوابق تدریس یا برگزاری کارگاه:

والدگری برای مغزی منسجم، والدگری برای مغزی منسجم، معماری ذهن، روانشناسی تربیتی

پندی نیکو

در هر طوفانی تنه  درختان آسیب می‌بینند اما درختی که پیچکی به دور آن پیچیده از این گزند در امان می‌ماند. محیط امن مدرسه و خانه پیچکی ست که در ناملایمات زندگی مانع شکستن فرزند ما می‌شود.