مأموریت بهشت برین

بهشت برین “الهام بخش و مولّد فرصت های یادگیری در زمینه دانستن ،توانستن ،زیستن و با هم زیستی برای دانش آموزان ،والدین ،معلمان ،کارکنان ،خانواده ها و دیگر مؤسسات آموزشی شهر تهران است.

ما با بهره گیری از روش های آموزشی مؤثر و کارآمد و فناوریهای نوین ،برای رشد ذهنی ،بدنی ،عاطفی و اجتماعی موزون و متناسب دانش آموزان تسهیلگری می کنیم و دراین راه تفاوتهای فردی و تنوّع هوشی را در مّد نظر خویش قرار می دهیم .برای این کار ،دانش و مهارت مدیران و معلمان مدرسه را به طور مداوم ارتقا می بخشیم .

ما در این راه از مزیتهایی همچون سطح بالای آموزشی ،معلم های برجسته ،فضای استاندارد ،امکانات آموزشی متنوع ،ممتاز و بعضاً منحصر به فرد در کشور برخوردار هستیم و رویکرد آموزشی تلفیقی از ویژگیهای این مدرسه است که در آن از رهیافتهای شناختی ،تحولی ،انسان گرا،اجتماعی و تعاملی پیروی می شود .

ما به طور فعال با خانواده ها و دیگر مؤسسات علمی – آموزشی  و مشاوره ای همکاری

می کنیم تا مدرسه ای امن ،محیطی صمیمی و مبتنی بر اعتماد ،همکاری و احترام به فرهنگها داشته باشیم مدرسه ای که دانش آموزان و خانواده ها  همچون خانه خویش می دانند ،دوست می دارند و تجلیل می کنند .

ارتقای سطح زندگی بر اساس هویت ایرانی ،غنی سازی تجربیات یادگیری توانمند سازی دانش آموزان در خودفهمی ،تصمیم گیری ،تعیین اهداف شخصی برای موفقیت خود ،حل مسأله و تفکر خلاق از اولویتهای اصلی مدرسه بهشت برین است .لازمه کسب موفقیت و پیشرفت ،پوشش هزینه های و سواد آموزی در جهت مدرسه است .

تماس با ما

تلفن: 2228292522284914


آدرس :خیابان فرمانیه، بعد از دیباجی شمالی،خیابان مریم ، کوچه ارغوان غربی – پلاک 52

ارتباط با ماموسسه آموزشی بهشت برین

بهشت برین، خانه ای دوم برای فرزندان است، با پنجره هایی باز گشوده به دنیایی بزرگتر و بهتر. اینجا فضایی است برای ظهور و شکوفایی استعداد های بیکران انسانی . بهشت برین، تدارک یک زندگی اجتماعی کوچک اما شاد، سالم، دانش بنیان و فکورانه است؛ برای آمادگی بچه ها به حضور شایسته در جامعه و جهان امروز و فردا.