باریکانی.png-1

فرناز باریکانی

کادر اجرایی

 درباره من

تحصیلات:

سابقه کاری:

مدت همکاری با بهشت برین:

 

توانایی‌های من

 

پندی نیکو