فیروزی.png-1

سارا فیروزی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم

 درباره من

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی – پرتو پزشکی

سابقه کاری: 8 سال

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

توانایی‌های من

 مطالعه و تحقیق در رشته ی ریاضی محض

دوره‌های آموزشی ضمن خدمت روش‌های تدریس ریاضی پایه‌های سوم و چهارم و پنجم ریاضی دبستان (موسسه مهدوی و استاد دکتر خسرو داوودی، مولف کتب درسی ریاضی دبستان)

دوره‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری

پندی نیکو

در آن درگَه کِه گَه گَه، کَه کُه کُه کَه شود ناگه        نمان غافل ز امروزت که از فردا نهی آگَه