چکاره-1

روشنک چکاره

همکار اجرایی

 درباره من

تحصیلات:  لیسانس IT و ارشد مدیریت آموزشی

سابقه کاری: مدرس دانشگاه پودمانی دوره‌های icdl

مدرس در انجمن پرستاری ایران

مسئول فنی در مجتمع فرهنگی کاربردی تهران

متصدی سایت در مجتمع آموزشی سما

طرح و برنامه ریزی در مجتمع آموزشی تلاش

مدت همکاری با بهشت بری ن: اولینسال

توانایی‌های من

مدرک بین المللی عکاسی

دوره آموزش یادگیری معکوس

دوره آموزشی ایجاد روحیه مثبت در سازمان برای سازندگی

دوره روانشناسی تربیتی

دوره آموزشی رفتار روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی

توانایی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت

دوره آموزشی بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزشی

 

پندی نیکو

به احترام زندگی مهربان می‌مانم هر جا قلبی مهربانت در حال تپیدن است