راشین گلشن

راشین گلشن

آموزگار فارسی پایه‌های پنجم و ششم

 درباره من

تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مدت همکاری با بهشت برین: 3 سال

پژوهشگر و مولف، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

آموزگار زبان فارسی ، دبستان غیردولتی نونا

تدریس مشاعره به کودکان ۷ تا ۱۲ سال

دبیر ادبیات فارسی، دبیرستان دارالعلم

توانایی‌های من

مسلط به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، ترکی استانبولی و خط تاجیکی

ترجمه و تالیف کتاب حقیقت هنر، چارلز ای می

تالیف مقاله‌های علمی- پژوهشی

گذراندن دوره‌های ضمن خدمت شهید مهدوی

پندی نیکو

هرآنچه نه تو راست، به جهد تو به تو نرسد و هر آنچه تو راست، به منع تو ز تو برنگردد.