عبودی

شیما عبودی

آموزگار یوگا دوم تاششم

 درباره من

تحصیلات:

سابقه کاری:

مدت همکاری با بهشت برین: اولین سال

توانایی‌های من

پندی نیکو

همه ی چیزهایی که در عرصه ی هنر یا زندگی انجام می‌دهیم، رونوشت ناقص چیزهایی است که می‌خواستیم انجام دهیم.