برنامه هفتگی پایه ششم

جدول برنامه هفتگی سال تحصیلی1398-1397 کلاس ششم

زنگ

صبحگاه

صبحانه

اول

دوم

تفریح

سوم

چهارم

تفریح

پنجم

ناهار

ششم

هفتم

تفریح

هشتم

از ساعت

۷:۴۰

۸

۸:۲۰

۹:۳۰

۱۰:۱۰

۱۰:۳۰

۱۱:۱۰

۱۱:۵۰

۱۲

۱۲:۴۵

۱۳:۰۵

۱۳:۴۵

۱۴:۲۵

۱۴:۴۰

تا ساعت

۸

۸:۲۰

۹:۳۰

۱۰:۱۰

۱۰:۳۰

۱۱:۱۰

۱۱:۵۰

۱۲

۱۲:۴۵

۱۳:۰۵

۱۳:۴۵

۱۴:۲۵

۱۴:۴۰

۱۵:۲۰

شنبه

صبحگاه

صبحانه

ریاضی

ریاضی

تفریح

فارسی

فارسی

تفریح

پژوهش

ناهار

زبان

مطالعات اجتماعی

تفریح

ورزش

یکشنبه

صبحگاه

صبحانه

فارسی

فارسی

تفریح

علوم

علوم

تفریح

ریاضی

ناهار

زبان

قصه-حرکت

تفریح

فرانسه

دوشنبه

صبحگاه

صبحانه

علوم

علوم

تفریح

ریاضی

ریاضی

تفریح

فارسی(املا)

ناهار

ورزش

زبان

تفریح

 خوشنویسی

سه شنبه

صبحگاه

صبحانه

مطالعات اجتماعی

کامپیوتر

تفریح

فارسی

فارسی(انشا)

تفریح

مهارتهای زندگی

ناهار

زبان

ریاضی

تفریح

فرانسه

چهارشنبه

صبحگاه

صبحانه

هدیه ها

قرآن

تفریح

علوم

علوم

تفریح

ریاضی

ناهار

کتابخوانی

طراحی

تفریح

یوگا/نماز

تماس با ما

تلفن: 2228292522284914


آدرس :خیابان فرمانیه، بعد از دیباجی شمالی،خیابان مریم ، کوچه ارغوان غربی – پلاک 52

ارتباط با ماموسسه آموزشی بهشت برین

بهشت برین، خانه ای دوم برای فرزندان است، با پنجره هایی باز گشوده به دنیایی بزرگتر و بهتر. اینجا فضایی است برای ظهور و شکوفایی استعداد های بیکران انسانی . بهشت برین، تدارک یک زندگی اجتماعی کوچک اما شاد، سالم، دانش بنیان و فکورانه است؛ برای آمادگی بچه ها به حضور شایسته در جامعه و جهان امروز و فردا.